آموزش

سایت ساز سی می پلاس

آموزش

ویرایش منو و ساخت زیر منو

پنجشنبه، ۱ تیر ۱۳۹۶

برای تغییر ترتیب نمایش صفحات در منوی وبسایت و همچنین ساخت زیر منو بر روی قسمت مشخص شده در تصویر زیر بروید:بر روی این قسمت کلیک کنید و نگه دارید. با بالا و پایین کشیدن، ترتیب نمایش صفحه در منو تغییر خواهد کرد.با به طرف چپ کشیدن، این صفحه زیر مجموعه صفحه دیگری خواهد شد. و اگر صفحه ای را که قبلا به عنوان زیر منو قرار داده شده است را به راست بکشید از زیر منو خارج خواهد شد.